محیط رشد

محیط رشد گیاه را بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد
گیاهان چهار عکس العمل نسبت به محیط از خود نشان میدهند:
۱. تغییر در اندام ها مانند کاهش یا افزایش سایز بوته، کاهش رنگ سبز در اثر نور کم و پژمردگی در اثر بی آبی
۲.تغییر در فرایندهای متابولیک سلول مثل تنفس و فتوسنتز
۳. تنظیم مراحب مختلف رشد مانند گل دهی
۴. سازگاری عمومی برای بقای نسل و توزیع جغرافیایی (در هر اقلیم گونه های خاصی قادر به زندگی هستند).

دسته بندی

محیط رشد گیاه را بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد
گیاهان چهار عکس العمل نسبت به محیط از خود نشان میدهند:
۱. تغییر در اندام ها مانند کاهش یا افزایش سایز بوته، کاهش رنگ سبز در اثر نور کم و پژمردگی در اثر بی آبی
۲.تغییر در فرایندهای متابولیک سلول مثل تنفس و فتوسنتز
۳. تنظیم مراحب مختلف رشد مانند گل دهی
۴. سازگاری عمومی برای بقای نسل و توزیع جغرافیایی (در هر اقلیم گونه های خاصی قادر به زندگی هستند).

۱ دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست